Visie

Visie voor 2020

 

In 2015 hebben we een toekomstbeeld geschetst van hoe wij hopen dat jongeren in Delft in 2020 zijn gegroeid. Niet alleen door onze inzet, maar juist ook met onze partners (vrijwilligers, gemeente en partnerorganisaties). In het nastreven van dit toekomstbeeld weten wij ons afhankelijk van de liefde van Jezus. Zijn liefde voor de jongeren in Delft is de drijfveer in alles wat wij doen.

De liefde van Jezus voor de jongeren in Delft is de drijfveer in alles wat wij doen.

Youth for Christ Delft: voorgeschiedenis en huidige situatie

 

Sinds 2006 heeft The Mall Delft haar deuren geopend voor jongeren in de gehele stad Delft. Het initiatief hiertoe is genomen door Operatie Mobilisatie (OM), diverse lokale kerken en de landelijke organisatie van Youth for Christ. In de praktijk komen de meeste bezoekers uit de wijk Voorhof en Buitenhof. In The Mall organiseren wij laagdrempelige activiteiten als meidenwerk, sportactiviteiten en huiswerkbegeleiding. Deze activiteiten voeren we uit met een groot vrijwilligersteam. Nagenoeg al onze activiteiten vinden plaats binnen en rondom het jongerencentrum.

Wat we nu zien: jongeren in een mooie, kwetsbare levensfase

 

Youth for Christ Delft heeft jarenlange ervaring in het werken met jongeren tussen de 7 en 23 jaar. We zijn enthousiast over deze jongeren. Over de oprechte vragen die zij stellen. Over de open houding die ze hebben en de neiging om te experimenteren. Over hun zoektocht naar echte antwoorden op hun vragen. De jongeren die wij tegenkomen, zijn mooie mensen. Jongeren die het waard zijn om in te investeren en mee op te trekken.

Tegelijkertijd zien we in ons werk dat jongeren onzeker en kwetsbaar zijn. Vaak zijn ze bang voor afwijzing; dat ze niet de moeite waard zijn. Deze angst voor afwijzing kan tot onechtheid en verkeerde keuzes leiden. We zien dan ook dat jongeren maskers opzetten om hun kwetsbaarheid achter te verbergen. Maskers van onverschilligheid, hardheid en/of destructief gedrag. Gevolgen hiervan zijn onder andere: vroegtijdig schoolverlaten, pestgedrag naar andere jongeren en/of het vervallen tot criminaliteit.

We zijn enthousiast over deze jongeren.

Jongeren die Youth for Christ Delft bereikt

 

Youth for Christ Delft richt zich nadrukkelijk op jongeren met een andere etnische achtergrond. Wij merken dat wij deze doelgroep gemakkelijk bereiken en willen dat de komende jaren uitbouwen. Juist deze jongeren (van veelal Antilliaanse, Somalische en Marokkaanse achtergrond) worstelen vaak met hun identiteit en zijn extra kwetsbaar. Ze voelen zich moeilijk thuis bij de cultuur en achtergrond van hun ouders (omdat ze in Nederland zijn opgegroeid), maar hebben het gevoel gediscrimineerd of achtergesteld te worden door de Nederlandse maatschappij.

Visie 2020: jongeren met sterke identiteit zijn onderdeel van een community

 

Als Youth for Christ Delft helpen we jongeren om hun maskers af te zetten en zichzelf te zijn. We geloven dat ze dit niet alleen kunnen. Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren. Mensen die enthousiast zijn over jongeren. Mensen die begrip voor ze hebben en helpen om te gaan met vragen. En mensen die de liefde van Jezus praktisch handen en voeten geven en daardoor hoop brengen. Onze visie voor 2020 is daarom: jongeren met een sterke identiteit zijn onderdeel van een positieve community.

Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren.

Jongeren met een sterke identiteit...

 

In 2020 bereiken wij door de gehele stad kleine, hechte groepen Delftse jongeren die intensief met elkaar en met ons optrekken. Jongeren die ontdekt hebben dat ze waardevol zijn zoals ze zijn gemaakt. Jongeren die de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. En jongeren die zich optrekken aan rolmodellen, omdat wij duurzame relaties met ze hebben opgebouwd. Doordat deze jongeren zo’n sterke identiteit hebben opgebouwd, durven ze het aan hun maskers af te doen en zichzelf te zijn. Ze hebben het lef hun dromen na te jagen en hun talenten te ontwikkelen. Ze maken positieve keuzes om vooruit te komen en vervallen niet in onverschillig of crimineel gedrag. Niet omdat anderen hen vertellen dat ze dat moeten doen, maar omdat ze dit zelf willen.

...die onderdeel zijn van een positieve community.

 

Om het bovenstaande te bereiken, geloven we dat jongeren een community nodig hebben waarin vrijwilligers, professionele jongerenwerkers en jongeren gezamenlijk optrekken. Wij geloven in de kracht van de vrijwilliger. Vaak zijn dit mensen die zelf hebben ervaren in hun leven hoe belangrijk het is voor jongeren dat er volwassenen voor ze zijn die ze verder helpen en hun de liefde van Jezus praktisch voorleven.

Wij geloven in de kracht van de vrijwilliger.

Daarom is onze visie dat alle jongeren die wij in 2020 bereiken, onderdeel zijn van een community die getrokken wordt door vrijwilligers. Vrijwilligers die door YfC worden gemotiveerd om handen en voeten te geven aan hun verlangen om een rolmodel te zijn voor jongeren. Onze professionele jongerenwerkers begeleiden deze initiatieven door ze te coachen, te trainen en met elkaar te verbinden. Daarbij is het jongerencentrum The Mall een thuishaven waaraan de community’s verbonden zijn. De initiatieven zijn verschillend qua opzet (variërend van een groots opgezette sportactiviteit tot wekelijks samen eten met jongeren), maar hebben gemeenschappelijk dat ze:

  1. als missie hebben om vertrouwensrelaties te bouwen met jongeren, om ze van daaruit te helpen bouwen aan een sterke identiteit;
  2. worden getrokken door een leider die verbonden is aan een lokale kerk.;
  3. worden gedragen door een of meer gebedsgroepen;
  4. niet alleen de jongeren individueel als uitgangspunt nemen, maar ook hun familiebetrekken.;
  5. zich richten op jongeren die nog niet vertrouwd zijn met het christelijk geloof.

Centrale rol voor samenwerking met kerken en andere organisaties

 

Youth for Christ Delft wil samenwerken met kerken en andere maatschappelijke organisaties. Het is ons ideaal dat jongeren onderdeel zijn een kerk waar zij voorgeleefd krijgen hoe het is om ‘het goede leven te leiden’. Wij zullen er op gericht zijn om diverse lokale kerken op te zoeken en te bekijken waar we elkaar in onze visie kunnen versterken. Dit geldt ook voor andere christelijke organisaties in Delft waarbij sprake is van wederzijdse herkenning is in de missies (zoals Operatie Mobilisatie, Atletes in Action).